Over Newswise

Newswise is een methode voor begrijpend lezen voor het vak Engels. Er wordt gewerkt met actuele onderwerpen en er is veel aandacht voor woordenschatuitbreiding. De methode is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, een programma dat op meer dan 6.000 Nederlandse scholen wordt gebruikt. Newswise verschijnt elke twee weken en bevat een nieuwstekst plus opdrachten. De teksten zijn gebaseerd op authentieke bronnen en worden aangeboden op niveau A1, A2 en B1 van het Europees referentiekader (ERK). De voertaal van Newswise is Engels. Scholen kunnen via de website suggesties voor onderwerpen sturen naar de redactie van Newswise.

Actuele onderwerpen

Actuele onderwerpen motiveren leerlingen de teksten te lezen, wat leidt tot beter tekstbegrip. Het idee dat daaraan ten grondslag ligt, is dat actuele onderwerpen de woordenschat en de kennis van de wereld van de leerlingen vergroot. Juist deze twee elementen zijn belangrijke voorwaarden voor tekstbegrip.

De teksten van Newswise gaan vergezeld van opdrachten, die tot doel hebben leerlingen te leren strategisch te lezen. In de opdrachten komen de volgende evidencebased leesstrategie├źn aan bod:

  • voorspellen (predicting)
  • verbanden (making connections)
  • ophelderen van onduidelijkheden (clarifying)
  • vragen stellen (generating questions)
  • samenvatten (summarising)

Terwijl ze de tekst lezen, gebruiken leerlingen een stappenplan lezen, waarin de vijf leesstrategie├źn zijn verwerkt.

Hoe werkt Newswise?

Newswise verschijnt tweewekelijks op dinsdag (eind van de dag). De lessen worden geschreven op drie niveaus van het Europees referentiekader (ERK): A1, A2 en B1. Op A1 en A2-niveau kunnen leerlingen korte, eenvoudige teksten lezen en specifieke, voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten. Op B1-niveau zijn leerlingen in staat teksten te begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse of aan werk gerelateerde taal en ze begrijpen de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen.
Zowel tekst als oefeningen worden in het Engels aangeboden. De materialen worden gedownload vanaf de website en kunnen geprint en gekopieerd worden door de school.
Met een Newswiselicentie heeft de school een jaar lang toegang tot de website van Newswise. De school beschikt dan over al het materiaal, op drie niveaus.

Voor wie?

Newswise is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs. De leerlingen beschikken over een elementaire woordenschat Engels.

Newswise zorgt voor een doorgaande leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs en komt tegemoet aan de verschillende niveaus waarmee leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs.

Uit onderzoek (juni 2016) onder Newswise gebruikers blijkt dat:

Nieuwsbegrip

Newswise is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip. De achterliggende gedachte voor het ontwikkelen van Nieuwsbegrip is dat de actualiteit zorgt voor betrokkenheid, enthousiasme en motivatie van de leerlingen om de tekst te lezen. De werkwijze van Nieuwsbegrip zorgt niet alleen voor goede resultaten op het gebied van begrijpend lezen, maar leerlingen krijgen ook meer interesse in het nieuws en de wereld om hen heen. Het vergroot hun woordenschat en kennis van de wereld. En juist dit zijn twee belangrijke voorwaarden voor begrijpend lezen.

Kijk op nieuwsbegrip.nl voor meer informatie over Nieuwsbegrip.