Onze Privacyverklaring

De CED-Groep gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van ons werk. En de persoonsgegevens die we echt nodig hebben zullen we zorgvuldig beheren en beveiligen. Je kunt onze volledige privacyverklaring teruglezen op onze algemene website: Privacyverklaring CED-Groep